Foto: Lotta Wiss och Erja Armisdotter

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som kan läggas över kistan under begravningsakten, i stället för en dyrbar kista eller blomsteruppsättning.

I S:t Botvids kyrka och Frösängs kapell finns bårtäcken att låna. Bårtäcken lånas kostnadsfritt och bokas på kyrkogårdsexpeditionen.

Vid kistbegravning tas bårtäcket av i kapellet/kyrkan.

Endast handbuketter får läggas på bårtäcket.