Foto: Lotta Wiss

Askgravlund

En askgravlund är en variant av minneslund, en gemensam men inte anonym gravplats

I Oxelösunds askgravslund sker gravsättning utan närvaro av anhörig. Ingen får vetskap var askan placerats. En namnskylt med plats för upptill två namn, födelse- och dödsår, sätts upp på någon av minnesstenarna.

Efter gravsättning sänds ett minnesblad till anhöriga.

Askgravlunden har en gemensam smyckningsplats och det är bara där som smyckning får ske. Snittblommor och ljus är tillåtna på anvisade platser, men inte krukor, batteriljus, och liknande.

Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln.

Det är inte möjligt att uppsätta en namnskylt för avliden som är gravsatt på annan gravplats.

Reglemente, ordningsregler askgravlund