Foto: Lotta Wiss

Askgrav

Gravsättning i askgrav förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet.

En askgrav upplåts med en gravrättstid på 25 år. Det är en kostnad för gravarna beroende på att det ingår skötsel under gravrättstiden. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att ta bort vissna blommor, kransar och ljus. I en askgravplats får två askor/urnor gravsättas. Anhöriga får närvara vid gravsättningen, som kan ske året om.

PLANTERING PÅ ASKGRAVPLATS
Gemensamt för våra askgravplatser är att de endast får smyckas med snittblommor i vas, samt vintertid med krans och ljus. Egen plantering får inte förekomma.
Gravljus och lyktor kan sättas ut på gravplatsen under höst, vinter och vår (från 15/9 fram till 30/4).


 Liggande naturstenar är placerade i runda ramar med perennplantering samt ett Japanskt prydnadskörsbärsträd.

Kyrkogårdsförvaltningen tillhandahåller gravstenarna som är placerade på gravområdet. Det ingår en inskription i priset.

 

Reglemente, ordningsregler askgrav

Askgrav Foto: S.T.Hero