Meny

Äldre

Vi finns på kommunens äldreboenden Björntorp och Sjötången. Kom och dela gemenskapen!

Öppet hus med allsång på Sjötången 
Kom och sjung med oss! 

Tid: Varannan onsdag (jämna veckor) kl14.00-15.00 
Plats: Sjötångens äldreboende
Kontakt: Expeditionen 0155-29 34 00 eller skicka ett mail

 

Finskspråkigt sångcafé/Laulukahvittelut på Sjötången 

Tid: Tisdagar kl 13.30-15.30 
Plats: Sjötången 
Kontakt: Helen 070-784 34 07 eller skicka ett mail.


Finskspråkigt sångcafé/Laulukahvittelut på Björntop

Tid: Fredagar kl 9.30-11.30 
Plats: Björntorp 
Kontakt: Helen 070-784 34 07 eller skicka ett mail.

 

Musik och andakt på Björntorp 
Ta chansen att komma och delta i en andakt med musik. Präst och musiker kommer med och ibland även någon av församlingens körer. 

Tid: En torsdag i månaden kl 15.30-16.30 
Plats: Björntops äldreboende
Kontakt: Expeditionen 0155-29 34 00 eller skicka ett mail

 

Musik och andakt på Sjötången
Ta chansen att komma och delta i en andakt med musik. Präst och musiker kommer med och ibland även någon av församlingens körer. 

Tid: En torsdag i månaden kl 14.30-15.00 
Plats: Sjötångens äldreboende
Kontakt: Expeditionen 0155-29 34 00 eller skicka ett mail