Foto: Joakim Carlström /IKON

Vigsel

Våra kyrkor efterfrågas som vigselkyrkor både av församlingsbor och människor från andra församlingar. Det är roligt att det är så. En vigsel är en stor händelse för dem som välsignas och förenas i äktenskap och för deras släkt och vänner. I församlingen har vi inte speciella tider för vigslar. Tiderna fastställs efter förfrågan om tillgång till präst, kantor och kyrkorum medger det. En vigsel ska alltid föregås av ett samtal mellan vigningsparet och vigselpräst. När det efterfrågas från parets sida kan samtal även ske med kantor och då utifrån musikval och ev. övning i kyrkan. Samtalet bör innefatta genomgång av ceremonin och dess betydelse samt nödvändig formalia. Musiken väljs av paret och måste godkännas av kantor och präst. Om solister används så bekostas dessa inte av församlingen. Likaså smyckas endast altarbordet. Om annat önskas så ordnas och bekostas det av dem som önskar vigsel.

Vigsel sker i första hand i något av våra kyrkorum. Om annan plats önskas så erbjuder församlingen endast präst, inte kantor.

För att kunna vigas i församlingen så krävs att minst en i paret är kyrkotillhörig.