Kyrkoråd

Kyrkorådet 2018-2021

Ordinarie ledamöter:

Hans Nordberg, ordförande (Kyrkans väl i ÖÄF)
Annika Olsson, (Kyrkans väl i ÖÄF)
Maria Tillberg, (c)
Bo Ynger, (c)
Birgit Dahlgren, (s)
Beatrice Holmgren, (s)

Ersättare:

Lars-Erik Johansson, (Kyrkans väl i ÖÄF)
Annika Jonsson, (Kyrkans väl i ÖÄF)
Clas Widell, (c)
Anna Nyström, (c)
Lars-Håkan Karlsson, (s)
Ulf Lönnrot, (s)