Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Begravning

När någon dör brister livet för andra. Sorg är något vi alla måste möta och som vi aldrig kan förbereda oss inför. Under ett år möter vi i kyrkan många människor, både församlingsbor och andra, på begravning. Begravningsgudstjänsten är till för den döde, en värdig avslutning på livet där vi överlämnas i Guds händer, och för de anhöriga som behöver få ta avsked av den de mist på ett sätt som blir personligt för dem. Öppenhet och empati är grundstenar i kontakten med sörjande. Alla begravningar ska föregås av samtal i personliga möten mellan präst och anhöriga. Om där finns praktiska hinder så kan telefonkontakt ersätta, men endast under särskilda omständigheter. När anhöriga har kontakt med någon från kyrkan, pastorsexpedition, vaktmästare, kantor och präst så är alla skyldiga att så långt det är möjligt tillmötesgå de önskemål som kan finnas runt begravningsakten och gravsättningen. Det är tjänstgörande präst som ansvarar för hur akten genomförs och vad den innehåller.

I församlingens kyrkor finns tider varje vecka torsdagar och fredagar 11.00 och 14.00. Om andra tider önskas så går även det bra, om inga praktiska skäl talar emot.

Församlingen kan erbjuda två kapell och två församlingshem om någon önskar annan plats än kyrkorummen.

Tacksägelse (ljuständning) sker i den närmast kommande gudstjänsten i den kyrka där begravningen skett. Inbjudan lämnas till anhöriga vid begravningen. Inbjudan till ljuständning och minnesgudstjänst skickas till anhöriga inför nästkommande Alla Helgonadag i Dalby, Södra Finnskoga och Norra Finnskoga och nästkommande nyårsdag för Norra Ny och Nyskoga.

I församlingen finns fem kyrkogårdar för gravsättning. Där finns också minneslundar. På Dalby kyrkogård finns en askgravlund. Bårtäcken finns i alla kyrkor utom Norra Ny. Bårtäcken kan lånas mellan kyrkorna i församlingen.

Efter begravningen erbjuds de anhöriga genom församlingen sorgebearbetning i Leva-vidare-grupper. De anordnas när behov finns. För barn och föräldrar erbjuds grupperna gemensamt med grannförsamlingarna.