Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Samtal och stöd

Kyrkans sociala arbete

Är du intresserad av att ge av din tid till andra? Vill du ringa och prata med någon?
Kontakt: Diakon Marianne Lindgren 072-506 78 24