Underhållsmålning av Järbo kyrka

Nyhet Publicerad

Kyrkan målades om senaste gången 2005 då kyrkan skrapades trären och målades i den ursprungliga färgsättningen. Det som sker nu är mer av en underhållsmålning som är tänkt att ske med jämna mellanrum för att hålla fasad, fönster och dörrar i gott skick.

Här kommer lite information gällande ommålning av Järbo kyrka.

Kyrkan målades om senaste gången 2005 då kyrkan skrapades trären och målades i den ursprungliga färgsättningen. Det som sker nu är mer av en underhållsmålning som är tänkt att ske med jämna mellanrum för att hålla fasad, fönster och dörrar i gott skick.

Dock kommer vi även måla taken denna gång. De lades 1972 och vi räknar med att de har en livslängd på minst 60 år, förhoppningsvis längre, om de underhålls på rätt sätt. Efter inspektion av plåtslagare, för att se och åtgärda ev. skador, kommer det tvättas och strykas 2 gånger. Även socklar skall putslagas och målas och trappan mot väster kommer renoveras.

Arbetet utförs av Murtek Sverige AB 
Beräknad tid för entreprenaden April- Juli 2021

Uppdatering! Under arbetets gång har skador upptäckts på plåttaket vid besiktningen vilket innebär en del byte av fotrännor. Detta kommer innebära att tiden för entreprenaden kommer att bli förlängd till slutet av september.