Några saker att tänka på när du besöker våra kyrkogårdar.

Nyhet Publicerad

För en fin och hållbar kyrkogård.

Några saker att tänka på: 

Redskap som tillhandahålls av församlingen ska ställas tillbaka efter användandet. Det är inte tillåtet att förvara privata redskap på kyrkogården. Inför vintern plockasredskap, vattenkannor och vaser in av kyrkogårdspersonalen.

Använd inte vaser eller burkar av glas. Detta på grund av skaderisken för både människor och djur. Man får heller inte förvara sin vas till exempel bakom gravstenen eller i någon intilliggande häck. Plastblommor och tygblommor, är inte tillåtet på kyrkogården.

Efter beslut från kyrkogårdsnämnden kommer blommor som vissnat enbart att plockas från gravar som sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

För en miljövänlig kyrkogård

Välj naturliga material och levande växter. När du köper till kyrkogården välj:

  • Miljövänliga stommaterial till kransar.
  • Band och rosetter i naturliga material.
  • Levande växter (endast).
  • Krukor i miljövänliga material.