Lokalförsörjningsplan - för en hållbar framtid

Nyhet Publicerad

Kyrkans långa historia innebär att många byggnader finns på orter med få invånare. Det gör att många byggnader har ett lågt utnyttjande och behöver anpassas för nuvarande och framtida verksamheter. Det är här som lokalförsörjningsplanen kommer in, som ett redskap för pastorat och församlingar att utifrån församlingsinstruktionen, ekonomin och andra styrande förutsättningar, överväga sitt fastighetsinnehav och behov av åtgärder.

Just nu arbetar vi i Ovansjö-Järbo pastorat med en Lokalförsörjningsplan. Genom att prioritera och planera vårt fastighetsinnehav så att det blir långsiktigt hållbart skapar det möjligheter för att fortsätta fira gudstjänst, möta människor i alla livets skeden, arbeta för en bättre värld och ta hand om våra kyrkor.

Vår vision är att...

Lokalförsörjningen i församlingen ska bidra till ett optimalt fastighetsbestånd genom omsorgsfull planering av fastigheter, lokaler och ändamålsenliga verksamhetsmiljöer. Det ska ske till lägsta möjliga kostnad och miljöpåverkan över tid.
Lokalförsörjningen i församlingen ska planeras i samklang med samhällets utveckling utifrån ett andligt, ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Ovansjö-Järbo präglas av öppenhet och riktar sig till alla. Här möts människor i alla åldrar, med olika erfarenheter och förmågor för att dela tro och liv. Hoppet grundar sig i evangeliet om försoning, befrielse och framtidstro.

Ovansjö-Järbo pastoratets vill...

  • Med ledorden Närvaro, Öppenhet och Hopp vara en mötesplats, växtplats och rastplats med Kristus i centrum.
  • Utvecklas som relevant och levande kyrka för alla med särskilt fokus på barn och unga.
  • Genom ett strategiskt och långsiktigt hållbart arbete medverka till att resurser används på ett klokt sätt och att budgeten är i balans.
  • Möjliggöra en större delaktighet för ideellt medverkande i pastoratet.
  • Öka församlingarnas arbete med undervisning och lärande.
  • Ha en aktiv och betydelsefull kommunikation med människor som bygger relationer och främjar dialog med Svenska kyrkan.

Lokalförsörjningsplanen ska vara klar 2022-01-01 och gäller fram till 2028.
Alla uppdateringar och nyheter kommer på den här sidan. 

Kontaktperson