Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravstenar läggs ned av säkerhetsskäl

Nyhet Publicerad Ändrad

Begravningsplatser är för många människor viktiga platser. Det ska vara säkert att besöka och arbeta på kyrkogården. En dåligt förankrad gravsten kan vara en säkerhetsrisk.

Gravstenar läggs ned av säkerhetsskäl

Begravningsplatser är för många människor viktiga platser. Det ska vara säkert att besöka och arbeta på kyrkogården. En dåligt förankrad gravsten kan vara en säkerhetsrisk.

Ovansjö-Järbo pastorat gör löpande kontroller av gravstenars
säkerhet och stabilitet. Det innebär bland annat att gravstenen ska klara ett tryck på 35 kg. Några av gravstenarna har inte klarat de stabilitets- och säkerhetskrav som finns. De har därför varsamt lagts ner i väntan på åtgärd. Vi förstår att detta kan upplevas som tragiskt, men anledningen är för att undvika olyckor.

Har du frågor kring gravar och gravskötsel?
Kontakta Kyrkogårdsexpedition.
tel. 0290-375 81