Foto: Lennart Pettersson

Ekonomiskt stöd i Ovansjö-Järbo pastorat

I Ovansjö-Järbo pastorat kan du som behöver söka ekonomiskt stöd från Blomsterfonden. Ekonomiskt stöd från Blomsterfonden ges som komplement till övriga samhällets stödinsatser.

Ekonomiskt stöd i Ovansjö-Järbo pastorat

I Ovansjö-Järbo pastorat kan du som behöver söka ekonomiskt stöd från Blomsterfonden. Ekonomiskt stöd från Blomsterfonden ges som komplement till övriga samhällets stödinsatser. Hjälp kan sökas för behov av kläder, glasögon, viss mat, medicin och annat av livsnödvändig karaktär samt social verksamhet. Vid större kostnader behövs ett kostnadsförslag från exempelvis optiker/tandläkare innan beslut. Summan kan variera utifrån behov/situation. Ansökan ur Blomsterfonden kan göras en gång per kalenderår.

För att söka hjälp gör du så här:

Kontakta diakon Susanne Karlsson eller diakon Carolina Thorell på e-post eller telefon, se kontaktuppgifter nedan. I den första kontakten samtalar ni kort om hur din livssituation ser ut och vad du behöver hjälp med. Vi kan också samtala om vägar framåt.  Det kan handla om allt från längtan efter en gemenskap, daglig sysselsättning eller att få stöd i kontakten med myndigheter. Vi vill möta dig som den människa du är i ditt sammanhang, inte bara utifrån den ekonomiska hjälp du söker.

Utifrån detta samtal får du svar om du kan göra en ansökan om ekonomiskt stöd och vi bokar tid för ett möte. Du får också information om vilka dokument som är viktiga att du tar med dig till mötet, t ex ska du kunna styrka din inkomst. I mötet med diakonen får du möjlighet att berätta om din sociala och ekonomiska situation och så fylls ansökningsblanketten i. Du behöver styrka din ansökan med en giltig ID-handling, ett utdrag från löne-/bankkonto för de tre senaste månaderna samt en kopia av senaste deklarationen. Är ni två som söker gäller detsamma för den medsökande.

Vad händer sedan?

Din ansökan behandlas av ett arbetsutskott inom diakonin. Arbetsutskottet träffas i slutet av varje månad då beslut fattas och återkopplas vid ett uppföljande besök eller skriftligt till dig som söker. Vid ekonomiskt stöd för tandvård, glasögon e.d. betalas inte bidraget ut till sökandens konto utan endast mot faktura.

 

INFORMATION OCH KONTAKT


Har du frågor och funderingar kring ansökan om ekonomiskt stöd?
Välkommen att kontakta:

 • Susanne Karlsson

  Susanne Karlsson

  Ovansjö-Järbo pastorat

  Diakon - chef för diakoni, barn- & ungdomsverksamhet

  Mer om Susanne Karlsson

  Ny e-post från 2022.03.01. Susanne.Karlsson4@svenskakyrkan.se