Västra Husby kyrkogård

Kyrkogården omgärdas förutom av en mur också av en trädkrans av i första hand lind med inslag av lönn. Gravkvarteren ligger till största delen norr respektive söder om kyrkan. Väster om kyrkan finns en minneslund och i närheten av den anlades en askgravlund 2013. På kyrkogården finns även ett gravkapell som idag används som förråd.