Västra Husby kyrka och församlingshem

Ljus och ro är det som omsluter en när man kliver in det moderna kyrkorummet. Ett kyrkorum som gjort för musik och klingande toner.

Orgeln med sin placering i koret, är byggd av Nils Hammarberg orgelbygger i Göteborg. Den är invigd 1979 och har 18 stämmor och ett klockspel.

Kyrkan var färdig för återinvigning i maj 1979 och sedan dess pryds kyrkorummet av mosaiker av Bengt Olof Kälde. Den mest framträdande är altartavlan. Mosaiken är bl a gjord av onyx från Pakistan, malakit från Afrika, marmor från Italien, Brasilien och från Kolmården samt Muranoguld.

Altartavla i mosaik i Västra Husby kyrka

Dagens utseende fick kyrkan efter branden 1977. Det var den 2 mars som en brand utbröt som bara lämnade väggarna kvar. Tornet blev illa skadat när kyrkklockorna brakade ner och predikstol, altare, bänkar och orgel blev helt förstörda. Kyrkans lösa inventarier räddades eftersom de redan var utplockade för en stor renovering.

Dagens kyrka är ung och modern men kyrkans placering har en betydligt längre historia. Redan under 1100-talet eller 1200-talets förra hälft uppfördes här sannolikt en stenkyrka men troligtvis har det funnits en ännu äldre föregångare i trä.  Enligt tradition skall biskop Kol, som var biskop i Linköping åren 1171-1196, invigt Västra Husby kyrka år 1186. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1816-1817 och invigdes år 1820 och byggdes av länsbyggmästaren Johan Holmbert efter ritningar av Olof Tempelman.

Västra Husby församlingshem

Församlingens expedition hittar du på våning 2.

Vid besök till expeditionen ber vi dig ringa på klockan så kommer någon ur personalen och öppnar.

På våning 1 finns Kyrkstigens Förskola.

kontaktuppgifter

Telefon: 011 706 13 

Epost: ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se