Västra Husby kyrka och församlingshem

Ljus och ro är det som omsluter en när man kliver in det moderna kyrkorummet. Ett kyrkorum som gjort för musik och klingande toner.

Orgeln med sin placering i koret, är byggd av Nils Hammarberg orgelbygger i Göteborg. Den är invigd 1979 och har 18 stämmor och ett klockspel.

Kyrkan var färdig för återinvigning i maj 1979 och sedan dess pryds kyrkorummet av mosaiker av Bengt Olof Kälde. Den mest framträdande är altartavlan. Mosaiken är bl a gjord av onyx från Pakistan, malakit från Afrika, marmor från Italien, Brasilien och från Kolmården samt Muranoguld.

Dagens utseende fick kyrkan efter branden 1977. Det var den 2 mars som en brand utbröt som bara lämnade väggarna kvar. Tornet blev illa skadat när kyrkklockorna brakade ner och predikstol, altare, bänkar och orgel blev helt förstörda. Kyrkans lösa inventarier räddades eftersom de redan var utplockade för en stor renovering.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Markus 10:14-15 i Bibeln

Dagens kyrka är ung och modern men kyrkans placering har en betydligt längre historia. Redan under 1100-talet eller 1200-talets förra hälft uppfördes här sannolikt en stenkyrka men troligtvis har det funnits en ännu äldre föregångare i trä.  Enligt tradition skall biskop Kol, som var biskop i Linköping åren 1171-1196, invigt Västra Husby kyrka år 1186. Den nuvarande kyrkan uppfördes 1816-1817 och invigdes år 1820 och byggdes av länsbyggmästaren Johan Holmbert efter ritningar av Olof Tempelman.

I kyrkan finns även det vi kallar Barnens altarskåp. En plats i främre delen av kyrkorummet där barnen har sin egen plats att utforska kyrkans värld och livets frågor på sina egna villkor. Klä sig som präst eller varför inte som brud eller brudgum. Där kan man döpa dockan, fira nattvard, ta upp kollekt med en anpassad kollekthov och där finns även en psalmtavla med dagens psalmer uppsatta. Välkommen att fira en gudstjänst med barnen i fokus!

 

Hitta hit!

Från Norrköping, 14 km. Följ vägvisning mot sjukhuset. Fortsätt denna väg mot Östra Ryd till Västra Husby.

 

Västra Husby församlingshem

Obs!

Församlingshemmet är under ombyggnad då en ny heltidsförskola ska starta under januari 2021. 

Församlingens expeditionen på våning 2 är dock kvar ännu men håller stängt från 12 oktober och en tid framöver på grund av byggarbetet.

Vi finns att nå på exp telefon: 011 706 13 

Epost: ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se