Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våra tre kyrkor och församlingshem

I församlingen finns tre kyrkor, alla med olika skatter och vackra kyrkorum med plats för livet, bön och tro. Vid varje kyrka finns också ett församlingshem där en hel del av vår verksamhet förläggs men som också går att hyra för fest och andra sammankomster.