Våra tre kyrkor och församlingshem

I församlingen finns tre kyrkor, alla med olika skatter och vackra kyrkorum med plats för livet, bön och tro. Vid varje kyrka finns också ett församlingshem där en hel del av vår verksamhet förläggs men som också går att hyra för fest och andra sammankomster.