Våra kyrkor och församlingshem

I församlingen finns tre kyrkor, alla med olika skatter och vackra kyrkorum med plats för livet, bön och tro. Vid två av våra kyrkor finns också ett närliggande församlingshem där en del av vår verksamhet förläggs men som också går att hyra för fest och andra sammankomster.

Östra Ryds kyrka och församlingshem

I en skogrik och kuperad trakt med många mindre sjöar, strax söder om Norrköping, ligger Östra Ryds kyrka. Med sina tjocka murar och sitt trägolv omsluts kyrkorummet med värme och trygghet.

Gårdeby kyrka och församlingshem

Vackert belägen på en höjd ligger Gårdeby kyrka inbäddad i grönska, omgiven av kohagar och åkrar. När du kliver in i kyrkorummet välkomnas du av "Den gode Herden", som möter dig med lammet i famnen.

Västra Husby kyrka

Ljus och ro är det som omsluter en när man kliver in det moderna kyrkorummet. Ett kyrkorum som gjort för musik och klingande toner.