Aspvedens kyrkliga syförening

Vi hoppas kunna starta upp igen till hösten

Välkommen att träffas för en stunds gemenskap i vår syförening. Vi utbyter erfarenheter, hjälper varandra och får en stund tillsammans med inspiration och många goda samtal.

Syföreningen träffas en gång per månad, ibland i någon av medlemmarnas hem, men under hösten ses vi i Gårdeby församlingshem, där man umgås, samtalar, fikar, handarbetar om man vill och firar andakt tillsammans. 

Vi har en aktiv syförening i Östra Ryds församling. Syföreningen träffas en gång per månad ibland i någon av medlemmarnas hem, men under hösten ses vi i Gårdeby församlingshem,  där man umgås, samtalar, fikar, handarbetar lite om man vill och firar andakt tillsammans. De medel som kommer in genom kollekter vid möten går till olika hjälpprojekt.                          

För frågor och information, välkommen att höra av dig till syföreningens orförande, Eva Nord Furenhed tel: 011 750 14