Östra Ryds kyrkogård

Kyrkogården har en öppen karaktär med en trädkrans utav mestadels lindar. En kallmurad granitmur omgärdar kyrkogården. Den består av tre delar, södra, norra och den östra som tillkom på 1940-talet. På den Norra delen finns flera gravvårdar med stenram. På kyrkogårdens nordvästra hörn finns en minneslund som anlades 2002. Omkring 1935 uppfördes att gravkapell på kyrkogården. Ett lapidarium (samling av gamla gravstenar) finns på den östra delen och ett vid gravkapellet.