Foto: Håkan Svensson

Östra Ryds kyrka och församlingshem

I en skogrik och kuperad trakt med många mindre sjöar, strax söder om Norrköping, ligger Östra Ryds kyrka. Med sina tjocka murar och sitt trägolv omsluts kyrkorummet med värme och trygghet.

Östra Ryds kyrka uppfördes som försvarskyrka redan under 1200-talet. De grova murarna är av gråsten. Från början var kyrkan tvåskeppig med en pelarrad i mitten, denna togs bort under en stor ombyggnad på 1700-talet. Samtidigt restes också en ny takkonstruktion och ett torn byggdes till kyrkan som förut haft en klockstapel. 

Altartavlan som pryder kyrkan idag föreställer Jesusbarnet som bärs fram i templet och den gamla Symeon som brister ut i lovsång. Den 6 m höga och 3 m breda tavlan är målad av J.A. Engman (1791-1858).

Den stora dopfunten, som idag finns längst fram till vänster i kyrkan, tror man har använts ända sedan kyrkan byggdes på 1200-talet. Under den tiden var den troligtvis placerad vid kyrkans ingång så alla som döptes på det sättet fick tillträde till kyrkan. Ännu en dopfunt finns bevarad i kyrkan, det är en mässingsfunt daterad 1683, en gåva skänkt till minne av Catharina Agneta Ödla som dog i barnsäng i väldigt ung ålder samma år.

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.” Och han tog dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem.

Markus 10:14-15 i Bibeln

Orgeln är en barockorgel byggd av orgelbyggaren Lars Strömblad i Ödeshög, den sista i Sverige har det sagts. På orgelläktarens skrank hittar man tolv tavlor föreställande profeterna Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel, evangelisterna Mateeus, Markus, Lukas och Johannes med deras symboler samt apostlarna Petrus, Paulus, Jacob d.y. och Thaddeus.

I kyrkan finns även det vi kallar Barnens altarskåp. En plats i bakre delen av kyrkorummet där barnen har sin egen plats att utforska kyrkans värld och livets frågor på sina egna villkor. Klä sig som präst eller varför inte som brud eller brudgum. Där kan man döpa dockan, fira nattvard, ta upp kollekt med en anpassad kollekthov och där finns även en psalmtavla med dagens psalmer uppsatta. Välkommen att fira en gudstjänst med barnen i fokus!

Östra Ryds församlingshem

Mitt emot kyrkan ligger församlingshemmet med gröna ytor, lekpark och boulebana. Med både mindre och en större sal är Östra Ryds församlingshem utmärkt kalas och fest. Här har vi soppluncher, barnverksamhet, kyrkkaffe, dopkalas, bröllopsfester och minnesstunder. Lokalen rymmer max 150 personer. (det finns 70 st stolar) Vi bjuder på hyran vid kyrkliga handlingar, som dop, konfirmation, bröllop och begravningar. Nedervåningen finns att hyra för privat bruk, 405 kr och för föreningar 510 kr. Dukar finns att hyra, bokas i förväg! Det är tillåtet att servera öl och vin men inte starksprit.