Gudstjänster i våra kyrkor

Den kristna församlingen hjärta är alltid dess gudstjänst. I Östra Ryds församling firar vi gudstjänst varje söndag, omväxlande i våra kyrkor i Östra Ryd, Västra Husby och Gårdeby. Var och när finner du via kalendern här på hemsidan eller predikoturerna i NT. 

I gudstjänsten får vi lyssna till Guds Ord, vi får lovsjunga och be och ta emot nattvardens sakrament. Du är alltid välkommen till gudstjänsten, som du är. 

Önskar du fördjupa dig i församlingens gudstjänst är du varmt välkommen i vår gudstjänstvärdsgrupp. Kontakta kyrkoherde Erik Gruvebäck så kan han berätta mer om vad det innebär. Du är behövd!

Läs om söndagen som kommer

Kyrkan har skapat en egen kalender, kyrkoåret. Den handlar bland annat om Jesus liv. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.
Här kan du läsa den kommande söndagens bibeltexter. 

Gårdeby kyrka och församlingshem

Vackert belägen på en höjd ligger Gårdeby kyrka inbäddad i grönska, omgiven av kohagar och åkrar. När du kliver in i kyrkorummet välkomnas du av "Den gode Herden", som möter dig med lammet i famnen.

Västra Husby kyrka

Ljus och ro är det som omsluter en när man kliver in det moderna kyrkorummet. Ett kyrkorum som gjort för musik och klingande toner.

Östra Ryds kyrka och församlingshem

I en skogrik och kuperad trakt med många mindre sjöar, strax söder om Norrköping, ligger Östra Ryds kyrka. Med sina tjocka murar och sitt trägolv omsluts kyrkorummet med värme och trygghet.