Ge en gåva

Här väljer Du swishnummer

Kollekt:                     123 006 23 31

Bokbord/ljuskassa:  123 092 68 65

Barnverksamhet:     123 327 66 49

Vuxenverksamhet:   123 464 24 76

Tack för din gåva!

 

Läs mer om betalningstjänsten Swish här