GDPR – Dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, gäller i hela EU sedan 25 maj 2018 och syftar till att stärka skyddet för enskilda individer vid behandling av personuppgifter.

För Östra Ryds församling är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.
 
Om du har frågor eller önskar information om hur dina personuppgifter behandlas, kontakta församlingsexpeditionen 011- 706 13
 
Församlingen har även ett dataskyddsombud som bevakar dessa frågor. Kontakta Therese Hellberg vid frågor omkring detta.