Gårdeby kyrkogård

Kyrkogården omgärdas av en stenmur mestadels i granit, innanför muren växer en föryngrad trädkrans av lindar. Kyrkogården har en ålderdomlig karaktär med kyrkans placering i norr där heller inga gravvårdar finns. Äldre gravvårdar förekommer längsmed kyrkogårdsmurarna i väster och öster. 2002 invigdes minneslunden och det finns långtgående planer på att anlägga en askgravlund. På kyrkogården finns ett lapidarium med gamla gravstenar.