Gårdeby kyrkogård

Kyrkogården omgärdas av en stenmur mestadels i granit, innanför muren växer en föryngrad trädkrans av lindar. Kyrkogården har en ålderdomlig karaktär med kyrkans placering i norr där heller inga gravvårdar finns. Äldre gravvårdar förekommer längs med kyrkogårdsmurarna i väster och öster. 2002 invigdes minneslunden och en länge önskad askgravlund blev senare iordningställd och invigd i juli 2020. På kyrkogården finns ett lapidarium med gamla gravstenar.

 • Helen Lilja

  Helen Lilja

  Östra Ryds församling, Linköpings stift

  Kyrkogårdsarbetare Gårdeby och församlingens fastighetsansvarig

  Mer om Helen Lilja

  Kyrkogårdsarbetare Gårdeby och församlingens fastighetsansvarig