Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gårdeby kyrka

Vackert belägen på en höjd ligger Gårdeby kyrka inbäddad i grönska, omgiven av kohagar och åkrar. När du kliver in i kyrkorummet välkomnas du av "Den gode Herden", som möter dig med lammet i famnen.

Gårdeby kyrka är uppförd under senare delen av 1100-talet eller under 1200-talet. Den gamla gråstenskyrkan är uppförd i romansk stil med långhus, lägre kor och absid (ett halvrunt rum, vanligen övertäckt med en kupol, som avslutar altarrummet i de flesta medeltida kyrkobyggnader) och saknar torn. Istället för en traditionell altartavla står i absiden Eva Spångbergs träskulptur "Den gode Herden" (1990).

År 1887 installerades en ny orgel som ersatte en orgel från 1780-talet som blivit obrukbar. Orgeln som finns idag byggdes 1951 av orgelfirman Åkerman och Lund i Stockholm.

Orgeln finns på en läktare som uppfördes 1682 för att bereda alla kyrkopliktiga plats i kyrkan. 1787 byggdes läktaren om och försågs med två ljuskronor i trä för fyra ljus.

I koret, längst fram i kyrkan, står en dopfunt av ek med åttakantig cuppa och rikt profilerad fot. På cuppans övre del finns utskuren dekor samt inskrift som visar att funten tillverkades 1664 och skäntes av kapten Petter Arendt på Össby. Till dopfunten hör en dopskål av mässing av 1600-talsyp.

Hitta hit!

Från Norrköping (20 km), följ vägvisare mot sjukhus. Fortsätt mot Ö.Ryd. Ca 2km efter Västra Husby tag höger mot Gårdeby.