Kyrkstigens Förskola

Västra Husby

kyrkstigens förskola

Telefon: 073 070 03 55

Epost: kyrkstigens.forskola@svenskakyrkan.se 

 

Vi är en liten förskola med plats för omkring 30 barn.

Förskolan är inrymd i nyrenoverade lokaler på bottenvåningen i Västra Husby församlingshem.

Vi har barnets bästa i fokus och ser barnen som kompetenta. En trygg miljö där alla barn ska få möjlighet att bli sitt bästa jag. Förskolans utbildning ger förutsättningar för att utvecklas, leka och lära, upptäcka och förundras. Ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, natur och samhälle bidrar till en hållbar utveckling.

Här finns välutbildade pedagoger.

Svenska kyrkan i Östra Ryds församling är huvudman för förskolan. Vi samarbetar inom ramarna för läroplan( lpfö-18) och skollagen.

Vår vision är ”Vi bygger relationer!”

 

 

 

I Barnkonventionen artikel 27 står det:

”Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling”

 

Välkommen med Din anmälan till kommunens hemsida:

https://www.soderkoping.se/barnomsorg-skola
- Ansökan om barnsomsorg

 

Frågor, tankar och funderingar?

Varmt välkommen att kontakta Camilla Karlsson

 

Camilla  Karlsson

Camilla Karlsson

Östra Ryds församling, Linköpings stift

Rektor

Mer om Camilla Karlsson

Rektor