Foto: Kristina Gerdin Tofte

Församlingens expedition

Västra Husby församlingshem

Vår församlingsexpedition finns på våning 2, som tidigare, Kyrkstigens förskola håller till på våning 1.

Vid besök till vår församlingsexpedition ber vi därför dig att alltid ringa på klockan vid ytterdörren (oavsett om dörren är låst eller inte) och invänta personal som kommer för att öppna.

Kontaktuppgifter

Tel 011-706 13 (säkrast dagtid mån-tors)

E-post ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se

adress

Östra Ryds församling

Västra Husby församlingshem

605 96 Norrköping