Meny

Församlingens expedition

Västra Husby församlingshem

I dagsläget med rådande smittorisk tar vi inte emot några besök  till expeditionen men du är välkommen att höra av dig om du har frågor och funderingar kring vår verksamhet eller vill göra en bokning av lokaler. 

Tel 011-706 13 (säkrast dagtid mån-tors)

E-post ostraryd.forsamling@svenskakyrkan.se

postadress

Östra Ryds församling

Västra Husby församlingshem

605 96 Norrköping