Brudkronor

Jag tror att Gud är kärleken, som gör vår närhet sann, som skänker oss välsignelsen att vi får ha varann. ( Psalm 903 i Psalmer i 2000-talet)

Att bruden bär en krona är en tradition som går tillbaka till medeltiden. Kronan symboliserar jungfru Maria, både som himmelsdrottning och som den kyska kvinnan.

I början lånade kyrkan ofta ut en krona från en Maria-staty till bruden. Med tiden har de flesta kyrkor fått en eller flera kronor i sin ägo som man än idag lånar ut till brudar.

 Under 1800-talet började man använda myrtenkronor. En mor planterad ofta en myrten till sin dotter på dennas dopdag för att hon senare skulle kunna använda dess kvistar till brudkrona.

 På 1960-talet blev virkade eller knypplade kronor moderna.

För att få använda brudkrona var det förr väldigt viktig att bruden verkligen var oskuld. Om hon bröt mot detta kunde hon bli bötfälld. Det finns också en mängd skrock förknippat med brudkronor och okyska brudar.

Välkommen att höra av dig till oss så får du titta på brudkronor och låna till din vigsel!