Harbo kyrkogård
Foto: Viktoria Landén

Harbo kyrkogård

Kyrkogården - rum för både levande och döda

I Östervåla Harbo pastorat har vi två kyrkogårdar. Dessa är naturligtvis i första hand helgade vilorum för stoftet av våra döda, och allt vi gör på våra kyrkogårdar görs med detta för ögonen.
Kyrkogårdarna är också själavårdande rum där människor som saknar och sörjer ska kunna känna frid och hopp när de besöker gravar och minneslund.
Kyrkogårdarna i vårt pastorat är även en form av rekreationsmiljöer. Många promenerar igenom kyrkogårdarna, och i Östervålas fall ginar många över kyrkogården på väg hem eller till bussen. Man slår sig ner på en bänk för att vila, söka skugga under träden, reflektera, läsa eller prata en liten stund. Detta är också värdefullt.
De är även en del av vårt kulturarv som pastoratet har som uppdrag att bevara. Detta gäller vissa gravar av kulturhistoriskt intresse, men även träd, gångar, buskar och gravområdenas utformning. 

 

 

Gravskötsel

Avtal som tecknas from 2021 kommer förutom vår- och sommar plantering även innehålla höstplantering av ljung. Det är möjligt att uppgradera befintligt avtal till att innehålla ljungplantering, pristillägget är 150 kr.

Gravskötselpriser 2021 (inkl. höstplantering)
Skötsel av gräs grav 924 kr/år.
Skötsel av grus grav 1182 kr/år.
Priset räknas om med KPI (konsumentprisindex) varje år.

Villkor
Det går bra att teckna ettårsavtal eller avräkningsavtal.
Vid tecknande av ettårsavtal får du en faktura på årets skötsel utsänd i början på året. Vid tecknande av avräkningsavtal betalar du in ett större belopp (mak 25 tkr) och avräkning sker årsvis enligt då gällande pris.

Det här ingår

  • Vårstäd

    Foto: Pixabay
  • Plantering av vårblommor

  • Plantering av sommarblommor

  • Vattning

  • Rensning

  • Höststäd

  • Plantering av ljung

 I avtalet ingår hyra av planteringslåda. Vid avtalets upphörande tas lådan bort.

Kontakta pastorsexpeditionen (0292-223 60) om du vill teckna avtal för gravskötsel eller uppgradera ditt befintliga avtal.

Rengöring av gravstenar
Vi utför enklare rengöring av gravstenar vilket innebär manuell hantering
med milt rengöringsmedel där stenen står/ligger.
Blommorna skyddas med rabbathuv.
Denna service erjuder vi först och främst under en säsong för att se
vilket intresse som finns.
Pris: Liggande sten 450 kr.
         Stående sten 600 kr.
Kontakta pastorsexpeditionen om du vill beställa tjänsten.

Vi söker gravrättsinnehavare!

Foto: Pixabay

Vi söker gravrättsinnehavare!
Östervåla-Harbo pastorat söker gravrättsinnehavare till gravplatser på Östervåla och Harbo kyrkogård. De gravplatser som berörs är försedda med en skylt med uppmaning att kontakta församlingens expedition. Om du är anhörig eller känner till något om anhöriga till den/dem som är gravsatta på gravplatsen vänligen kontakta oss på telefon 0292-223 60 eller e-post: ostervala-harbo.pastorat@svenskakyrkan.se.
Det går också bra att skicka brev till Östervåla Harbo pastorat,
Ågården, 740 46 Östervåla.

En detaljerad lista över gravplatser som saknar gravrättsinnehavare finns på pastorsexpeditionen.

Får inte pastoratet kontakt med någon anhörig inom två år kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till pastoratet. Det betyder att gravanordningen kan tas bort och att gravplatsen kan upplåtas på nytt.