Några äldre kvinnor med notblad i händerna sjunger tillsammans.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Sjung för hälsan

Sjung för hälsan är en kör som träffas dagtid och som sjunger enkla sånger, ofta bara melodistämman. Övningarna avslutas alltid med enkelt fika. Gamla och nya körmedlemmar är välkomna! Inga förkunskaper krävs. 

Repetitioner: Onsdagar kl 13:30-15:00.
Repetitionsplats: Lugnvikskyrkan
Körledare: Andreas Agerberg

För mer information och anmälan, kontakta: