Reglemente för askgravplatsen

Askgravplatsen är ett gravskick som ger minneslundens frihet från skötselansvar utan dess krav på anonymitet

1)    Askgravplatsen upplåts som en begränsad gravrätt i 25 år med möjlighet till förlängning 15 år. Gravbrev skickas till utsedd gravrättsinnehavare efter första gravsättning

2)    Askgravplatserna upplåts sektionsvis

3)    Anhöriga gravsätter urnan, gravsättningar utförs efter tidsbeställning maj tom oktober, vardagar mellan 10.00-14.00

4)    Det finns det plats för 2 st urnor i varje askgravplats

5)    Endast urnor av förgängligt material får gravsättas i askgravplatsen, kyrkogårdsförvaltningen erbjuder en enkel vit låda i kartong kostnadsfritt

6)    Kyrkogårdsförvaltningen beställer och monterar en namnbricka i brons med upphöjd text med namn, födelseår och dödsår. Brickans utformning är förutbestämd av kyrkogårdsförvaltningen

7)    Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel- och planteringar inom askgravplatsernas närområde

8)    Egen smyckning tillåts endast i form av snittblommor i vas och ljus/lykta som ställs på markytan med grus framför stenen med namnet på den gravsatta

9)    Anhörig skall ta del av de särskilda bestämmelserna och därefter signera/godkänna en gravsättning i askgravplats på bifogad blankett

/ Kyrkogårdsförvaltningen Östersund