Foto: Anders Gustafsson

Östersunds vokalensemble

Östersunds vokalensemble är en blandad SATB-vuxenkör (Sopran, Alt, Tenor, Bas) med cirka 35 aktiva sångare. Kören har sin grund i den kyrkomusikaliska traditionen men rör sig även inom andra genrer som till exempel folkmusik, visa, musikal och spirituals. Kören är en del av Svenska kyrkan Östersunds körtrappa och medverkar regelbundet vid gudstjänster i Marielundskyrkan.

Östersunds vokalensemble är en kyrkokör på medelhög nivå där många av medlemmarna är erfarna körsångare. Vissa läser noter medan andra är mer gehörsbaserade och ser om det går upp eller ner. Vi jobbar kontinuerligt med utveckling av en kroppsligt förankrad sångtekning, musikalisk gestaltning och gehör. 

Kören har under terminen både mindre och större körprojekt. Ibland sker detta i samverkan med de övriga körerna i församlingen. Under 2022 kommer vi bland annat studera in Misa Criolla, en sydamerikansk mässa av A. Ramirez, som framförs vid en musikgudstjänst i Marielundskyrkan under hösten 2022 tillsammans med musiker och solist. 

Kören är öppen för intag av nya medlemmar framförallt i början av varje termin. Det sker genom ett kort personligt samtal och en provsjungning för körledare Ingrid Grahn. 

Repetitioner: Tisdagar kl 19:00 - 21:15
Repetitionsplats: Marielundskyrkan
Körledare: Ingrid Grahn

För mer information och anmälan, kontakta:

 • Ingrid Grahn

  Ingrid Grahn

  Svenska kyrkan Östersund

  Kyrkomusiker, Marielundskyrkan

  Mer om Ingrid Grahn

  Ingrid Grahn är kantor och körledare utbildad vid Mellansels FHS (musiklinje) och Ersta Sköndal högskola (kantor).
  Hon brinner för att ge det kroppsliga uttrycket större utrymme i gudstjänst, röst och sång. Hon har gått Svenska kyrkans pionjärsutbildning Kropp&Gudstjänst.