Foto: Illustration: Mikaela Eriksson

Katedralakademin Östersund

Katedralakademin bjuder in till fördjupande tankar och samtal utifrån existentiella frågor.

På olika teman får vi möta föreläsare, forskare och författare som delar med sig av kunskap och forskning. Det bjuds på lättare förtäring och som deltagare i en föreläsning reserveras du även plats vid den efterföljande konserten i Stora kyrkan utan kostnad. Läs mer om konsertprogrammet här.

Föreläsningarna på Mittuniversitetet har 50 platser. Mer information om hur du föranmäler dig finns under respektive föreläsning.

Kontakta oss på Katedralakademin:

Tidigare föreläsningar:

14 maj - Bönsöndagen med temat ”bönen”

I det samtida digitaliserade samhället har kroppsligheten åsidosatts. På jobbet sitter vi alltmer framför datorn. Beroendeframkallande sociala medier gör att vi förlorar kroppskontakten. Men coronapandemin har fått oss att förstå att vi är fysiska varelser. Det är vanligt att söka sig till orientaliska tekniker såsom yoga. Är kroppen en vän eller fiende i kristen tradition? Hur såg Thomas av Aquino på människans kroppslighet? Kan man be och samtidigt dansa inför Gud?

Jesuitpater Fredrik Heiding ger teologiska och praktiska perspektiv utifrån sin nya bok Låt kroppen tala: Dominikus nio sätt att be (Artos, 2022).

När: kl 13:00-15:00

Föreläsare: Fredrik Heiding – Jesuitpater vid Newmaninstitutet

Var: Mittuniversitetet, Kanslihus B

Efterföljande konsert i Stora kyrkan kl 16.00: Flöjtkonsert med Per Gross & Förklädd Gud med Eva Röse som recitatör.

 

1 April - inför palmsöndagen med temat ”vägen till korset”

Att acceptera livets ofrånkomliga lidande är svårt. Lidandet som tidigare ansågs vara en naturlig del av det mänskliga livet tenderar idag att betraktas som psykisk ohälsa. Vad kan hjälpa oss att acceptera livets ofrånkomliga lidande? Här får vi reflektera över och lära oss vad ”Kasam” betyder och hur det kan höra samman med den eviga existentiella frågan: Vad är meningen med livet?

När: kl 15:00- 17:00

Föreläsare: Andreas Karlsson, fd lektor i psykologi vid Mittuniversitetet

Var: Mittuniversitetet, Kanslihus B

Efterföljande konsert i Stora kyrkan kl 18.00: ”Via Crucis”.

25 mars - inför Marie bebådelsedag med temat ”Guds mäktiga verk”

Samernas möte med kyrkan var förr knappast frivilligt. Kyrkor placerades geografiskt i syfte att fånga upp nomadiserande samer och byta ut samernas tro och kosmologi mot den kristna. Samerna satt i kyrkbänkarna av tvång och de tog intryck av vad de såg när språkkunskaperna inte räckte till. Idag kan katolsk estetik spåras i den mycket populära samiska smyckestraditionen. Samerna betraktade kyrkans utsmyckning utifrån sin egen världsbild och kopplade mytologin kring Maria och Anna (Jesu mor) till sin egen, där det fyra Ahkkorna var delaktiga i barnens tillblivelse innan de föddes och blev deras beskyddare efter födseln. En av dem: Sarahkka, behöll sin position som den mest älskade in i vår tid, där vi möter henne som ett uttryck för kvinnlig kraft och motstånd mot förtryck. Här får vi möjlighet att lära oss mer om samisk andlighet och även vad en ”Maria – malja” är.

När: kl 15:00- 17:00

Föreläsare: Åsa Virdi Kroik – teologie doktor

Var: Mittuniversitetet, Kanslihus B

Efterföljande konsert i Stora kyrkan kl 18.00: Magnificat.

27 januari - Förintelsens minnesdag ”Deportationerna av de norska judarna”

26 november år 1942 började deportationerna av de norska judarna. Det är drygt åttio år sedan. En händelse som fick många i Sverige att inse att det vi i dag kallar Förintelsen ägde rum, nära oss, i vårt grannland. Närheten till Sverige kom att bli avgörande för de norska judar och andra som lyckades fly undan nazisternas förföljelse.

Föreläsare:
Marcel Rådström - Forum för levande historia

Plats och tid:
Mittuniversitetet, Kanslihus B. Kl 17:00-20:30.

Fri entré

Efterföljande konsert i Stora kyrkan kl 19:00. ”Klangen av Guds uppenbarelse”. 
Musik av Kjartan Sveinsson. 
Medverkande: Stora kyrkans solistensemble, Östersunds orkesterförening, konsertmästare Bengt-Eric Norlén, dirigent Nicklas Strandberg. 

Anmälan öppnar 6 januari. 

5 januari 2023 - “...och fyll mitt hjärta med en psalm” – om hjärtat i psalmen och i teologin.

Adventstidens utställning i stora kyrkan öppnas lördagen den 26 nov 2022 och pågår till den 6 jan 2023. Den 5 januari är utställaren Urban Hedin med via länk för ”finissage” tillsammans med föreläsning om hjärtat i psalmen och i teologin med Nicklas Strandberg och Peter Mellgren. 

 

Om utställningen:
Många människor i vårt land har någon slags relation till en psalm. Kyrkans psalmer är en av de äldst bevarade sångtraditionerna vi har, som fortfarande hålls levande. Så länge psalmer sjungits i våra kyrkor talar psalmens ord till vårt inre. Psalmens ord tränger djupare och vi ges möjlighet att förstå dess betydelse. Urban har valt ut några av de mest älskade advents – och julpsalmer som inspirerar hans hjärta och genom sitt konstnärliga uttryck gestaltas ett tilltal för oss att beskåda. Via ett flertal målningar bjuds vi in till ett inre rum – en utställning om hjärtat i psalmen och i livet. 

Medverkande:  
Urban Hedin, konstnär
Nicklas Strandberg, Organist i Stora kyrkan Östersund.
Peter Mellgren

Plats och tid:
Stora kyrkan Östersund. Torsdag 5 jan 2023 kl 16.00

Fri entré

Trettondagens helgmålskonsert i Stora kyrkan kl 18:00 : My heart is in the Highland (Arvo Pärt). Medverkande: Peter Mellgren & Nicklas Strandberg