Meny

Gamla kyrkan - historik

1834 började man bygga Gamla kyrkan. Den tog 12 år att bygga och invigdes på nyårsdagen 1846 av hovpredikant Olof Dillner. Gamla Kyrkan ligger centralt vid Kyrkgatan i Östersund.

Gamla kyrkan

  • 1834 började man bygga Gamla kyrkan. Den tog 12 år att bygga och invigdes på nyårsdagen 1846 av hovpredikant Olof Dillner.
  • Gamla Kyrkan ligger centralt vid Kyrkgatan i Östersund.
  • 360-vy Gamla kyrkan
 
Östersunds stad grundades 1786, men ända fram till 1912 hörde Östersund till Brunflo församling. År 1794 fick staden tillåtelse att inreda en gudstjänstlokal, men 1822 började man försöka finna vägar att bygga en ny kyrka.1834 började man bygga Gamla kyrkan. Arkitekt var F.M. Bäck. från Överintendentsämbetet. När kyrkan uppfördes "i en kålhage, ovan för fru Majorskan Borins gård" hade staden drygt 500 invånare. Stadsborna ombesörjde själva grundläggningsarbetena, stadsborna hade arbetsplikt på kyrkbygget.
Kyrkan togs i bruk redan 1839 trots den inte var färdig. Den tog 12 år att bygga och invigdes på nyårsdagen 1846 av hovpredikant Olof Dillner. 10 år efter invigningen, 1856 började kyrkan bli för trång. Det sattes in nya bänkar i den aldrig använda norra ingången. Sommaren 1888 genomgick kyrkan en restaurering, den grundligaste som skett sedan den byggdes. Taket byttes till plåt, det byggdes en vedbod bakom sakristian, lades nytt golv, ändrades i bänkarna. Kyrkans grund cementerades. m.m. År 1900 installerades elektriskt ljus. Efter Stora kyrkans invigning den 14 maj 1940 användes Gamla kyrkan i mindreomfattning under en period. Efter senaste renoveringen 1980 har dock kyrkan används flitigt vid gudstjänster, förrättningar och konserter.

Våren 1842 invigdes kyrkogården vid kyrkan av prosten Olof Dillner. Den förste som begravdes där, var apotekare Pehr Nyholm. Kyrkparken var under åren 1842- 1869 stadens begravningsplats. År 1869 uppmärksammades att de fanns en lag, som sade att en kyrkogård skulle ligga avlägset från städer och byar. Ändå skedde en och annan begravning där ända in på 1880- talet.

Kyrkans första klocka som tidigare använts i den första kyrkolokalen, sattes upp hösten 1839 och finns numera i Östersunds stadsmuseum. 1851 fick kyrkan de två klockor som den har idag. Storklockan har tonen g, och lillklockan är stämd i h.
Psalmtavlan till vänster i koret är förutom oljemålningen och den första klockan det enda som finns bevarat från den första kyrkolokalen.

Historik:
Kyrkan är en nyklassicistisk långhusbyggnad med lanternintorn och en lägre sakristia i öster. Kyrkan vilar på en grund av natursten, tornet är ca 20 m högt. Byggnaden är timrad och rappad samt avfärgad i gult.