Demokrati/Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Här hittar du namnen på de förtroendevalda för perioden 2018-2021

Nedan kan du läsa om vilka som finns med och bestämmer inom Svenska kyrkan i Östersund. Du kan också ladda hem protokoll och läsa om de beslut som fattats.

Kyrkorådet

Kyrkorådet beslutar bland annat om verksamhetens inriktning och i många ekonomiska frågor. Kyrkorådet består av 10 förtroendevalda samt kyrkoherden.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och har 31 ledamöter. De sammanträder tre-fyra gånger per år. Dessa sammanträden brukar hållas i Församlingsgården och är offentliga.