Behandling av personuppgifter hos Östersunds församling

Församlingarna som är del av den lokala nivån i Svenska kyrkan, för register över församlingarnas anställda och förtroendevalda. Församlingarna hanterar även andra personuppgifter som exempelvis deltagare i verksamheter och andra arrangemang.

JOBBANSÖKAN

I samband med att du skickar in din ansökan samtycker du till att Östersunds församling registrerar de uppgifter om dig som du uppger. Observera att offentlighetsprincipen gäller i Svenska kyrkan, vilket innebär att handlingar i normalfallet är offentliga.  Om du inte anställs gallras uppgifterna ur systemet två år efter att beslut om anställning. Anställs du kommer relevanta uppgifter att sparas.

ANSTÄLLDA OCH UPPDRAGSTAGARE

Anmälda personuppgifter för anställda och uppdragstagare hanteras enligt avtal som laglig grund. Syftet och ändamålet är personaladministration. Uppgifterna kommer från den anställda eller uppdragstagaren via anställningsavtal/överenskommelse och administreras av behörig personal. Anställdas personuppgifter sparas bara så länge de krävs för administration samt för att uppfylla de lagar och regler som ställs på arbetsgivaren.

FÖRTROENDEVALDA

Personuppgifter för alla ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige och dess verkställande organ lagras i ett register. Som förtroendevald i Östersunds församling måste du vara beredd på att ditt namn, bild, nomineringsgrupp med mera publiceras på församlingens hemsida, i olika presentationsmaterial och andra offentliga sammanhang. Detta för att medlemmarna har rätt att veta vem som företräder dem.

UNGA LEDARE

Genom att lämna in en blankett ger du som är ung ledare, eller om du är under 18 år din vårdnadshavare, samtycke till att Östersunds församling registrerar dina personuppgifter. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom församlingskansliet och syftet är att administrera utbildningen. Uppgifterna gallras när de inte längre behövs och hanteras sedan enligt arkivrutiner.

DELTAGARE I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETER

För att kunna administrera verksamheter behöver dina personuppgifter lagras. Genom att anmäla dig samtycker du till det. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom Östersunds församling och syftet är att administrera verksamheten. Uppgifterna raderas när de inte längre behövs.

AVTAL

Avtal ingås av flera anledningar, till exempel avtal om anställning, affärsuppgörelser av olika slag eller om samverkan. För att avtalet ska kunna ingås och avtalsrelationen administreras behöver personuppgifter lagras. Vad gäller ekonomiska uppgifter ska de enlig lag sparas i sju år.

FRÅGOR OCH SYNPUNKTER

Har du andra frågor och synpunkter kring hantering av dina personuppgifter kan du kontakta Östersunds församling via e-post på dataskyddsombud.ostersund@svenskakyrkan.se eller telefon 063-195000.