Kyrkor på Österlen

Flygfoto över Andrarums kyrka

Andrarums kyrka

Andrarums kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Andrarums kyrkas äldsta del är uppförd i slutet av 1100-talet.

Bollerups kyrka, våren 2016

Bollerups kyrka

Intill den medeltida borgen ligger dess kyrka från 1100-talet, byggd med rundtorn, 1868 utbyggd med korsarmar. Den har intressanta valvmålningar, daterade 1476. Latitud 55.49251-Longitud 14.04718

Bolshögs kyrka

Kyrkan, vars äldsta delar härrör från 1100-talet, uppfördes troligen av en storman med anknytning till närliggande Glimminge gård, som har anor från vikingatiden.

Borrby kyrka

Borrby kyrka syns ånyo över slätten. Tornspiran som sägs vara inspirerad av Klara kyrka i Stockholm skadades i stormen Urd 2016 och församlingen tvingades av säkerhetsskäl att nedmontera tornspiran. Tornspiran har återställts och den 28 augusti 2022 firades det hela genom högmässa, presentationer och god mat.

Brösarps kyrka

Brösarps Kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Kyrkan är från 1100-talet fast det yttre av Brösarps kyrka talar inte om någon särskilt hög ålder.

Eljaröds kyrka

Eljaröds kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Eljaröds kyrka är byggd på 1200-talet i romansk stil.

Flygfoto över Fågeltofta kyrka

Fågeltofta kyrka

Fågeltofta kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Troligen har Fågeltofta kyrkan byggts av allmogen i slutet av 1100-talet.

Hammenhögs kyrka

Hammenhögs kyrka ligger mitt i byn utmed vägen Ystad-Simrishamn

Hannas kyrka

Hannas kyrka räknas till en av Skånes bäst bevarade medeltidskyrkor.

Kverrestads kyrka

Kverrestads kyrka

Blir 150 år 2023. Kyrkan invigdes 1873. Från den gamla kyrkan finns bl. a. kvar den medeltida dopfunten samt Carl XI:s namnchiffer och svenska riksvapnet, skuret i trä. Latitud 55.52729-Longitud 14.04154

Nedraby kyrkoruin i majgrönska 2020

Nedraby kyrkoruin

Belägen söder om Tomelilla, från väg 19 efter Benestad mot Allevad, Nedraby. Kyrkan uppfördes ca 1250, och övergavs på 1600-talet. Används under sommaren till gudstjänster, dop och vigsel. Minneslund. Latitud 55.50181-Longitud 13.91990

Flygfoto över Onslunda kyrka

Onslunda kyrka

Onslunda kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Här kan du läsa mer om kyrkan som ligger centralt i byn vackert omgärdad av grönskande träd och en stor kyrkogård och reser sig majestätiskt över bebyggelsen.

Flygfoto över Skåne-Tranås kyrka

Skåne-Tranås kyrka

Skåne-Tranås kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Skåne-Tranås kyrka byggdes 1880 och placerades på den nya kyrkogården, nordväst om den plats där den gamla kyrkan från 1100-talet legat.

Smedstorps kyrka, nykalkad 2022.

Smedstorps kyrka

Smedstorps kyrka byggdes 1867, på samma plats som den gamla kyrkan låg. Men har bevarat ett av Skånes förnämsta renässansmonument över Danmarks riksamiral Anders Bing och hans hustru Anne Galt, Smedstorp. Latitud 55.56133-Longitud 14.10940

Flygfoto över Spjutstorps kyrka

Spjutstorps kyrka

Spjutstorps kyrka är en av Brösarp-Tranås församlings sju kyrkor. Här kan du läsa mer om kyrkan som invigdes 1:a advent 1869.

Stiby kyrka

Stiby kyrka framträder som sinnebilden för den skånska landsortskyrkan. Här vilar hon på höjden med sitt röda tegeltak och sina trappstegsgavlar strax väster om där bebyggelsen av Gärsnäs by startar.

Södra Mellby kyrka

Härlig rymd och mycket ljus.

Tosterups kyrka bakom rapsfält

Tosterups kyrka

Norra ytterväggen är sevärd: en nästan oförändrad 1100-tals fasad! Sydsidan och koret, med gravvalv för borgens herrar ombyggdes 1598. I vapenhuset står nu Jörgen Krabbes praktkista. Märkliga målningar från 1400-talet. En fin inredning från 1700-talet fulländar denna minnesrika lilla borgkyrka. Latitud 55.47939-Longitud 13.98554 Information om Tosterups kyrka Vid besiktning hösten 2021 upptäcktes skador på kyrktornet som successivt skall åtgärdas. Som en säkerhetsåtgärd har tornspiran monterats ner. Gudstjänster och kyrkliga handlingar som dop, vigslar och begravningar kommer inte att påverkas.

Vallby kyrka

Vallby kyrka ligger nära Glimmingehus.

Östra Herrestads kyrka

Kyrkan är tills vidare stängd för gudstjänster och förrättningar, men du kan ta en rundvandring via bilder här på sidan.

Östra Hoby kyrka

En fantastisk kyrka, där du fortfarande kan ana det medeltida rummet.

Östra Ingelstads kyrka, våren 2016

Östra Ingelstads kyrka

Kyrkan är en av bygdens mest ålderdomliga kyrkor. Hög och smal har den skulpterad takfris och bevarade små rundbågiga fönster och portaler i norr och söder samt rester av ett brett västtorn. Långhus och kor täcks av massiva tunnvalv av kalksten.Tornet i norr är byggt senare. Rikt snidade inventarier från tidigt 1600-tal. Latitud 55.52779-Longitud 14.09633

Östra Tommarps kyrka

Östra Tommarps kyrka stod färdig 1857. Den ersatte då S.ta Maria kyrkan som troligtvis funnits på platsen sedan 1100-talet.

Östra Vemmerlövs kyrka exteriört, bild tagen från sydväst

Östra Vemmerlövs kyrka

Välkommen till Ö Vemmerlövs kyrka i 800, kanske 900 år, har hon funnits här och vittnar om Guds närvaro mitt ibland oss.

Övraby kyrka våren 2016

Övraby kyrka

Kyrkan är en av Österlens mest namnkunniga och skönt belägna kyrkor. Dess torn och gamla vapenhus har tillkommit under 1400-talet, men både långhusets takstol och absidens målningar är av så ålderdomlig typ, att man velat datera kyrkan till medio av 1100-talet. Latitud 55.50331-Longitud 13.95217