Vigselgudstjänstens ordning

Vigselgudstjänsten utformas i samråd mellan brudparet, prästen och en musiker. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment.

Vigsel i Österåkers pastorat

Klockringning

Musik 

Samlingsord

Psalm (paret väljer tillsammans med präst)

Lovprisning + Inledningsord

Bibelläsning (paret väljer bibelord)

Eventuell extra musik

Frågorna

Bön över ring(ar)

Löften och ringväxling

Tillkännagivandet

Eventuell extra musik

Förbön

Herrens bön

Välsignelsen

Psalm (paret väljer tillsammans med präst)

Vigseltal

Musik