Foto: Kristin Lidell

Vigselgudstjänsten

I samtal med den präst som leder vigselgudstjänsten går vi tillsammans igenom gudstjänstens ordning och innehåll och får då möjlighet att samtala och fråga om de olika momenten.

Vigselgudstjänstens ordning

Klicka här>>

 

Bibelord

1 Mos 1:26–28, Rut 1:16–17, Höga visan 8:6–7, Rom 12:9–10, 1 Kor 13:4–7, 13, Gal 6:2

Medverkan i vigselgudstjänsten

Det finns möjlighet för anhöriga eller vänner att medverka i form av läsning och musik om brudparet så önskar. Det ska i så fall planeras i samråd med prästen under det förberedande samtalet.

Vittnen

Prästen ansvarar för att två personer alltid finns närvarande för att bevittna vigseln. I kyrkan kan de utgöras av vaktmästare och kyrkomusiker, om inte släkt eller vänner närvarar. Vid vigsel på annan plats kan det vara två vänner eller släktingar.

Marskalk/Bestman

Ni behöver inte ha marskalk eller bestman. Men om man vill ha det kan de vara en eller två nära vänner. De har ingen avgörande funktion.

Tärna

Vill bruden eller paret ha tärna eller flera tärnor till sitt stöd och praktisk hjälp kan de utse någon vän till detta förtroendeuppdrag.