Foto: Magnus Aronsson

Vigsel

Planerar ni ett bröllop? Då har ni en dag framför er som ger minnen för livet. Vid en kyrklig vigsel sätter man in kärleken till varandra i ett större sammanhang. Här berättar vi om vigselgudstjänsten och hur man bokar präst och kyrka. Och så får ni tips om annat att tänka på.

Ofta planeras ett bröllop långt i förväg, men det måste inte alls vara stort och påkostat. Vigselgudstjänsten med präst, vaktmästare, kyrka och musiker kostar ingenting, eftersom kostnaderna för vigseln finansieras genom medlemsavgiften. Det räcker med att en av er är medlem. Förutom brudparet behövs bara prästen och två vittnen för att vigseln ska bli juridiskt giltig.

Äktenskap för alla

Alla brudpar välkomnas att ingå äktenskap i Svenska kyrkan, homosexuella par likaväl som heterosexuella. Samma vigselordning används, men orden ”man och hustru” är utbytta mot ”äkta makar”. Varmt välkomna att boka er vigsel i någon av våra  kyrkor.

Vigselakten är en symbolhandling där paret lovar att de vill älska och satsa helhjärtat på varandra hela livet. Den kyrkliga vigseln präglas av tron att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Vi uttrycker det med läsning av bibelord, brudparets löften ”inför Gud och i församlingens närvaro”, bön över ringarna och välsignelse över brudparet.

Bröllop i Svenska kyrkan

Det finns en given ritual för Svenska kyrkans vigselakt. I samråd med präst och musiker kan ni göra vigseln personlig med egna löften, böner, dikter och sånger. Efter att ni har bokat tid för vigsel får ni en bokningsbekräftelse med uppgifter om vilken präst som skall viga er. Prästen tar sedan kontakt med er för ett vigselsamtal, där ni går igenom vigselgudstjänstens utformning, vilka texter och psalmer som skall ingå. Ni får också gärna ta kontakt med vår musiker för att diskutera musikval.

Symbolik i vigseln

Ringarna
Ringen som cirkel, symboliserar evigheten. Den är också ett synligt tecken på löftena till varandra samt en uppmaning till omgivningen att respektera brudparets löften, att de tillhör varandra och ingen annan. Om ni vill ge varandra ringar, det vill säga växla ringar, så går det också bra.

Brudklänningen
Den vita brudklänningen slog igenom på bred front i början av 1900-talet och symboliserade oskulden. Dessförinnan bar bruden oftast en svart klänning, som även fungerade vid andra högtider. Vilka kläder ni vill bära bestämmer ni själva.

Slöjan
Bruk sedan 1700-talet i Sverige. En gammal symbolik för skydd för onda makter intill det att den lyfts av bruden och maken övertar beskyddet för onda makter.

Kronan
Kronan kan symbolisera att bruden är drottning för en dag. Traditionen att bära brudkrona går tillbaka till medeltiden. Den var en symbol för jungfru Maria, både som himmelsdrottning och som den kyska kvinnan.

Kyssen
Att befästa kärleksförbundet, som en stämpel att förbundet är förseglat mellan paret.

Mannen till höger, kvinnan till vänster
Brudgummens familj och vänner sitter på höger sida i kyrkan, och brudens till vänster. Det går tillbaka på en gammal tradition, då män och kvinnor inte fick sitta tillsammans i kyrkbänken.

Riskastning
I slutet av 1800-talet infördes seden att kasta ris eller sädeskorn över brudparet för att bringa fruktsamhet och rikedom till paret. Vi behöver ta hänsyn till känsliga miljöer, både byggnader och natur och undviker därför t.ex. konfetti av plast. Risgryn är det bästa alternativet.