Vi stöder trädplantering i Tanzania

Snön på berget Kilimanjaro smälter på grund av klimatförändringarna. För människor som är beroende av jordbruk och lever på marginalen, är både längre torkperioder och häftiga regn en fråga om liv och död.

När människor får kunskap kan de påverka sin situation och samtidigt bidra till ett bättre klimat. Att plantera träd är ett viktigt sätt att stödja kampen för miljön och klimatet.

  • Träd drar till sig regn
  • Träd binder jorden
  • Träd ger bränsle
  • Träd ger skugga

Pastoratet stöder den trädplantering som pågått i 20 år i vår vänförsamling i Fukeni. Bakom kyrkan och mejeriet finns en plantskola, där skott av många olika sorters träd växer i små plastpåsar. Några personer får arbete med att vattna och vakta.

När plantorna är stora nog planteras de ut på bergsluttningen och nere på slätten. Människor är ivriga att köpa, för de vet hur viktiga träd är!