Österåkers kyrka vinterkväll
Foto: Ellinore Nilsson

Vi sparar energi

För att dra vårt strå till stacken i den pågående elkrisen har vi valt att släcka ner på våra kyrkogårdar och vår begravningsplats nattetid tills vidare. Vi stänger också två av våra kyrkor – Roslags-Kulla och Östra Ryd – under en period.

Nedsläckning på kyrkogårdarna

Vi släcker ner all belysning på kyrkor och kyrkogårdar nattetid, det vill säga från kl. 23.00–05.00, tills vidare. Detta gäller Ljusterö kyrka, Roslags-Kulla kyrka, Österåker kyrka, Östra Ryd kyrka och Garnsvikens begravningsplats. Nedsläckningen gäller fasadbelysning på kyrkor samt belysningsstolpar och detaljbelysning på kyrkogårdarna.

Vi släcker ner på våra kyrkogårdar och på vår begravningsplats för att …

… spara energi.

… minska våra elkostnader.

… minska ljusföroreningar vilket i sin tur minskar störningar för nattaktiva djur.

Stängda kyrkor

Vi känner alla till elkrisen som drabbar Europa – elpriset förväntas rusa och elransonering kan behöva tas till. Vi försöker dra vårt strå till stacken genom att stänga två av våra kyrkor under årets kallaste månader.

Efter gudstjänsten den 8 januari kommer Roslags-Kulla kyrka att stängas under januari till och med mars och öppna igen den 2 april. Vi kommer att använda församlingshemmet i Roslags-Kulla som gudstjänstlokal under den här perioden. 

Även Östra Ryds kyrka kommer att vara stängd. Detta gäller från den 1 januari till den 11 mars.

 

Om du har några frågor om detta kan du kontakta kyrkogårdschef Johan Sverke.

Hållbarhets- och miljöarbete

Österåkers pastorat genomgår just nu en miljödiplomering eftersom vi vill vara ett föredöme när det gäller miljö och hållbarhet. I september 2021 diplomerades vi i miljödiplomeringens första steg och 2023 börjar arbetet med steg 2. Genom vårt miljöarbete vill vi bidra till ett hållbart samhälle, bättre miljö och förmedla hopp till kommande generationer.

#hållbarkyrkaösteråker

Vi gör inlägg i våra sociala kanaler med tema hållbarhet varje fredag. Text och bild från inläggen finns även på den här sidan att ta del av.