Meny

Veckans morgonbön

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.

Morgonbönen torsdagen den 26 mars

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek.
Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt.
Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra synders lön.
Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd.
Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. 

PS 103 8-13

 

Vår fader
Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Välsignelsen
Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.
Amen.

Morgonbön torsdag 19 mars

Herre, försäkra mig om din närhet i prövningarnas stund och låt dem inte överstiga mina krafter. Ge mig nåd att med lugn och jämnmod ta emot allt som möter mig och göra mig viss om att det inte bara är tillfälligheter, utan att du är med också i detta. Lär mig att med tålamod och kärlek kunna ta allt ur din hand.

Amen.