Foto: Gilllaume de Germain

Hållbarhets- och miljöarbete

Österåkers pastorat genomgår just nu en miljödiplomering eftersom vi vill vara ett föredöme när det gäller miljö och hållbarhet. Genom vårt miljöarbete vill vi bidra till ett hållbart samhälle, bättre miljö och förmedla hopp till kommande generationer.

Färdplan för klimatet

Kyrkostyrelsen antog den 19/12 2019 en ”Färdplan för klimatet” med målet att Svenska kyrkan ska vara klimatneutral år 2030.