Foto: Gilllaume de Germain

Hållbarhets- och miljöarbete

Österåkers pastorat genomgår just nu en miljödiplomering eftersom vi vill vara ett föredöme när det gäller miljö och hållbarhet. Genom vårt miljöarbete vill vi bidra till ett hållbart samhälle, bättre miljö och förmedla hopp till kommande generationer.

Hållbarhetsgruppen

Vi i hållbarhetsgruppen har ett särskilt ansvar för att leda Österåkers pastorats hållbarhetsarbete. Vi håller på att certifieras genom Svenska kyrkans miljödiplomering och till hösten går vi vidare till steg 2 eftersom vi nu under våren har godkänts i steg 1.

#hållbarkyrkaösteråker

Vi gör inlägg i våra sociala kanaler med tema hållbarhet varje fredag. Text och bild från inläggen finns även på den här sidan att ta del av.

Andliga hållplatser vid vatten och liv

Runt om i Österåkers pastorat kan vi komma att se andliga hållplatser. Permakyrka är ett projekt som vill ge människor tänkvärda hållplatser med rum för tid och eftertanke där klimat och hållbarhet får stå i fokus.

Svenska kyrkan på klimatmötet COP26

FN:s klimattoppmöte, COP26, har avslutats. Förhandlare från världens länder kom slutligen överens om ett nytt avtal för att skynda på insatserna i Parisavtalet. Här kan du ta del av hur Svenska kyrkan närvarade i Glasgow.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.

Föreningsbigård – ”en skänk från ovan”

Tillsammans med Österåkers biodlarförening har vi en biodling med tre bikupor vid Österåkers kyrka. Det första spadtaget togs den 4 mars 2021 och kuporna var på plats senare under våren.

Färdplan för klimatet

Kyrkostyrelsen antog den 19/12 2019 en ”Färdplan för klimatet” med målet att Svenska kyrkan ska vara klimatneutral år 2030.