Foto: Jim Elfström

Vandra för kropp och själ

Följ med på gemensam promenad. Vi går i grupper om max åtta personer och ser till att hålla ansvarsfull distans. I rörelsen, gemenskapen och naturen kan vi uppleva det andliga. Vi startar igen den 21 april!

Vandra med varandra på onsdagar

På onsdagar möts vi vid Åkersberga kyrka kl. 13.00 och går en långsam promenad på ungefär en timme. Efteråt kan man fika på kyrkans innergård tillsammans, självklart med hänsynsfullt avstånd till varandra och i grupper om max åtta personer. 

Kontakta Elisabeth Rydström om du har några frågor: 08-540 845 81

Välkommen från den 21 april!

Vandring 13 augusti med vackra texter och tankar på temat "träd". Foto: Marie Lönnqvist
Pilgrimsvandring i Åkersberga den 2 juli. Foto: Elisabeth Rydström

Livets väg

Pilgrimsvandring har alltid varit kännetecken för en levande kyrka. De första kristna kallades för ”Vägen”. Man gick livets väg! Hur det än är så är vi alla på samma väg, livets väg. Ordet pilgrim är latin och betyder främling. Vi möter det som är främmande både inom oss själva, men också utanför, att våga möta våra medmänniskor med kärlek och respekt.

Sju nycklar

Pilgrimsvandringen har sju nyckelord som vi kan ha med oss när vi går: Frihet, Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet och Delande.