Foto: Magnus Aronsson

Välsignelse borgerligt ingånget äktenskap

För dem som ingått äktenskap borgerligt, i Sverige eller utomlands, finns möjlighet till förbön och välsignelse. Till skillnad från vigselgudstjänsten har denna välsignelse inget juridiskt moment. Gudstjänsten utformas som en vigsel med undantag för frågorna, löftena och ringväxlingen. Prästen förklarar inte heller paret för äkta makar, då detta redan är gjort.

Bokning och avgift

Tid och kyrka bokas på expeditionen. Var ute i god tid om det gäller en eftertraktad helg och kyrka. Vi skickar bekräftelse av bokad tid med uppgift om vilken präst som ska välsigna er.

Det utgår ingen avgift för medlemmar. Välsignelsegudstjänsten i kyrkan är gratis om minst en i paret är medlem. Präst, musiker och vaktmästare ingår. Emellertid får man själv bekosta extra musik, solosång, utsmyckning eller liknande.

Samtal inför välsignelseakten

Någon månad före välsignelsegudstjänsten tar prästen kontakt med paret för samtal. Här får ni tillfälle att prata om välsignandet av äktenskapet, om att leva tillsammans och om praktiska frågor kring välsignelseakten.

 

Kontakt

Här finns våra kontaktuppgifter. Välkommen att höra av dig.