Utvärdering av samtalsakuten

För att vi ska kunna tillgodose era – våra besökares – behov är vi tacksamma om du kan besvara nedanstående enkät. Dina svar används för samtalsakutens utveckling och du är anonym.

Hur fick du kännedom om samtalsakuten?