Foto: Maria Svensk

Tro & liv

Tro är en erfarenhet av Guds närvaro i liv och död, ett livsmönster som kan göra livet begripligt och meningsfull i både glädje och sorg. Gud syns inte och kan inte påvisas genom vetenskapliga experiment. Gudstron är som kärleken, något vi behöver och lever av när vi får ta emot den och gärna ger vidare.

Tro är liv och liv är tro

Alla har vi olika livserfarenheter och våra erfarenheter av tro kan skilja sig åt. Någon har fått den med sig hemifrån, en annan har hittat tron senare i livet och ytterligare någon kanske inte känner sig säker på om tron, Gud och Jesus är något alls för hen.

En församling kan vara den trygga plats där vi får öva oss i att vara människor, där vi kan hämta andan, hitta en plats för stillhet och lyfta oss till att bli mer ödmjuka inför oss själva, andra och livet i stort. En plats för att öva sig i att vara människa och att låta Gud vara Gud – i vår mitt. Men det är inte alltid helt enkelt.

Att vara tillhörig en kristen gemenskap i en församling är betydelsefullt, inte bara för dem som tillhör gemenskapen, utan också för det omgivande samhället, som en motvikt till mycket annat.

Kärleken, livet och döden är delar av livet som berör oss alla.

Trosbekännelse

Vi tror, säger vi i trosbekännelsen. Det är viktigt. Trosbekännelsen är framför allt kyrkans gemensamma bekännelse. Vi läser inte med för att redovisa vilka trosuppfattningar vi ställer upp på, utan för att påminna varandra om vem Gud är. Kollektivt upprepar vi samma ord, vid massor av gudstjänster. Ord som formades i kyrkans barndom, som finns på många språk och ljuder i kristna kyrkor runt om i världen.

Tillit

Jesus är en förebild i hur vi ska vara mot varandra och älska våra medmänniskor, med kraft från sanningens Ande som vägleder. Därför är tro också tillit. På det sättet är den också en motståndskraft mot det som splittrar och som får människan att tappa tron och tilliten till sig själv och till varandra. Att Gud ger människan tillit är också det som de bibliska uppmaningarna att skydda, hjälpa och ta hand om sina medmänniskor kommer ur.

Treenigheten

Alla texter beskriver Guds väsen ur tre aspekter. Det liknar ett prismaglas som hjälper oss att se ljusets olika färgnyanser. Gud är ande och finns i varje levande människa. Vid födelsen, när vi andas in för första gången, fylls vi med livgivande syre. Så fungerar andningen, nästan alltid utan att vi tänker på den, tills vi tar vårt sista andetag och andas ut inför döden.

Sakrament

Vår inre erfarenhet av Guds närvaro behöver yttre bekräftelse. Dopet och nattvarden är speciella mötesplatser mellan gudomligt och mänskligt, heliga handlingar. Vi kallar dem sakrament. Ett sakrament kännetecknas av att Jesus sagt att vi ska göra så här, ett synligt tecken och ett löfte.

Bli medlem i Svenska kyrkan

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan. Det gäller både om du vill bli medlem för första gången eller om du tidigare varit medlem och vill bli det igen.

En vuxen och ett barn står vid strandkanten och tittar ut över vattnet.

Kristen tro

Vill du veta mer om kristen tro? Här kan du läsa om vad Svenska kyrkan står för. Du kan också få näring till dina egna tankar om kristen tro.

Händer som vilar på en uppslagen bibel.

Stororden i kristen tro

Det finns ord och begrepp i kristen tro som är särskilt viktiga. De brukar kallas stororden. Här kan du läsa förklaringar som hjälper oss förstå och göra dem levande i vår tid.