Foto: Albin Hillert

Tänd ett ljus

Vi tänder ett ljus – tillsammans kan vi lysa för hopp och längtan. Hör av dig om det är någon du särskilt önskar att vi inkluderar i dagens bön.

Ljuständning och bön

Låt sinnet få ro, låt tankarna vila en liten stund. Tänd ett ljus och låt tystnaden tala.

En dag i veckan vid lunchtid ringer vi i klockorna och tänder vi ett ljus för att påminna oss om hoppets kraft i dessa mörka tider. Vill du att vi ber för något eller någon som kanske behöver lite extra omsorg just nu, skicka förnamnet på den personen här:

Åkersberga kyrka är öppen måndag–torsdag kl. 8–17, fredag kl. 8–16 samt söndag kl. 11–13. Som besökare uppmanas du att hålla avstånd och visa hänsyn i församlingens lokaler samt vid in- och utpassage och vi tar givetvis hänsyn till reglerna om maxantal. Tillsammans hjälps vi åt att ta ansvar!

Digital bön eller ljuständning

När du inte har möjlighet att komma till en kyrka eller kyrkogård, kan du tända ett digitalt ljus på Svenska kyrkans bönewebb be.svenskakyrkan.se/

Tänd ett ljus för någon som har det svårt, något som känns tungt eller tänd ett ljus för tacksamhet och längtan.

Bön i oroliga tider

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande.

I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället. Vi ber att de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa.

Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft att som medborgare i Sverige och världen stödja varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.

I Jesu namn
Amen