Stöd för barn & unga i sorg

Det är okej att vara ledsen, sorg är inget problem som behöver lösas. Men ibland kan det kännas bra att få prata med någon om döden och få hjälp med att förstå vad som har hänt. Inom Svenska kyrkan finns utbildad och erfaren personal med kompetens att hålla stödgrupper för barn och familjer i sorg.

Sorgebearbetning för barn och unga

En stödgrupp kan ge en struktur och en trygg ram för ett barn att bearbeta sin sorg, samt vara ett positivt stöd till hela familjen. Genom att träffa andra barn eller unga i sorg kan man hitta strategier i sin sorg samt stärka förmågan att leva vidare i den nya livssituationen. Stödgrupperna ska inte fungera som terapi eller behandling.

I gruppen erbjuds
• En trygg miljö där barn får träffa andra i liknande situationer
• Möjlighet att dela tankar, känslor och erfarenheter
• En möjlighet till normalisering, det är okej att vara ledsen
• Stöd
• Ord för tankar och känslor
• Hopp om förändring

Stödträffarna är kostnadsfria. Vi sätter ihop lämpliga åldersanpassade grupper som träffas regelbundet under cirka sex månader.

sebrasorg

Det är viktigt att prata om döden och sorg. De fantasier och tankar barn kan utveckla kring döden kan ofta vara värre än att prata om själva dödsfallet.

Man brukar säga att sorgen är ”randig”. Mellan de tunga och svarta perioderna kommer ljusare perioder när barnet inte alls tänker eller reflekterar över döden. I början är de svarta ränderna många och breda, men med tiden blir de smalare och färre. Helt går de kanske aldrig bort.