Foto: Johannes Frandsen

Sinnesrogudstjänst

Sinnesrogudstjänsten är en stilla gudstjänst med fokus på bön och musik. Här får du möjlighet att för en stund stilla själen, hitta dig själv och vända dig till Gud med det som du bär inom dig.

Acceptans & sinnesro

Välkommen till Åkersberga kyrka 25 oktober kl 18.00

Diakon: Ullakarin Westlin
Musiker: Christina Björsund

Kommande tillfällen:
25 oktober kl 18.00
22 november kl. 18:00 
27 december kl 18.00

vad är en Sinnesrogudstjänst

En sinnesrogudstjänst är en enkel och lite friare form av gudstjänst med mycket musik, psalmer och tystnad. Här finns inga krav, inga förväntningar och ingen stress – bara sinnesro som vi delar med oss av. Det finns tillfälle att tända ljus och skriva böner. Ibland har vi lugn pianomusik och ibland sjunger någon kör för oss. Temat utgår alltid från att vi ska gå därifrån och känna ett lugn, och vi ber alltid sinnesrobönen tillsammans. 

Gud, ge mig Sinnesro
att acceptera det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan
och förstånd att inse skillnaden.
Amen

 

Varmt välkommen till sinnesrogudstjänst!